Vaak krijgen mensen die overbelast zijn goed gemeende adviezen en voor een tijdje kan dit ook een positief effect hebben, waardoor men weer beter kan functioneren. Het gevaar is echter dat je onbewuste drijfveer je op een gegeven moment weer in je oude patroon doet vervallen.
Veel mensen hebben moeite met hun grenzen aan te geven en dan krijg je adviezen hoe hiermee om te gaan maar in verloop van tijd merk je dat je toch weer in je oude patroon vervalt en je grenzen worden weer ruimschoots overschreden. Je weet nl niet waarom je het doet, dat is die onbewuste drijfveer die je dwarszit. Hierover later meer.
Wij functioneren allemaal voor een groot deel op de automaat. En vaak is dat maar goed ook. Het is namelijk niet handig, als je in de auto zit en er steekt onverwachts iemand over dat je eerst moet nadenken over alle handelingen die je moet doen. Voordat je dit allemaal doordacht hebt, sta je al op de rem en probeer je een ongeluk te voorkomen. Maar als je onbewuste ik jou laat struikelen is het tijd om in actie te komen.
Wij bieden de mogelijkheid aan om je bewust te worden van je drijfveer en laten je inzien dat er ook andere mogelijkheden zijn, waardoor je tijdig uit je vicieuze cirkel kan stappen. Kennis over je eigen drijfveer en de patronen waarin je je beweegt zullen een duurzame verandering teweeg brengen.

Wat is nu je onbewuste drijfveer?
Je onbewuste drijfveer bepaalt hoe je naar de wereld kijkt. De onbewuste drijfveer bestaat uit een serie beperkende overtuigingen. Deze overtuigingen houden je ideaalbeeld, maar ook je problemen in stand. Een voorbeeld van een overtuiging is: “Als je je grens aangeeft dan doe je andere mensen tekort”. Deze overtuigingen hebben je gebracht tot waar je nu bent gekomen. Maar op een gegeven moment kan zo’n overtuiging dwars gaan zitten en dit levert stress op. De reactie is dan ook: ”Hier ga ik iets aan doen” en dat lukt ook zij het tijdelijk want je automatische piloot ( je drijfveer) saboteert je goede bedoelingen. Inzicht in die automatische piloot zorgt ervoor dat je doorkrijgt hoe het werkt en hoe je kunt bijsturen naar een duurzame verandering.